Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, 25.02.1994 tarihinde “Tire Meslek Yüksekokulu” adıyla kurulmuş bir yükseköğretim kurumudur. Ön lisans düzeyinde öğretim yapılan kurumda 800’ü aşan sayıda öğrenci bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı, Gıda Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanlarında “Tekniker” ünvanı ile mezunlar verilmektedir. Kendini iyi yetiştirmiş, iletişim becerileri yüksek, teknolojik araçları kullanmayı bilen, yabancı dil bilgisi olan, özgüvenli mezunların başarılı olmamaları için hiçbir sebep bulunmamaktadır.

Türkiye, Dünyada gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan bir ülkedir. Gelişme ve büyüme potansiyeli yüksek olan ülkemizin istihdam olanakları da gelişmekte ve büyümektedir. Dünyada kesintisiz büyüyen birkaç ülkeden biri, Avrupa’da en yüksek oranda büyüyen tek ülkedir. Dolayısıyla, Türkiye, yetişmiş insan gücüne, özellikle nitelikli ara eleman istihdamına gereksinim duymaktadır. Bu gereksinimin her geçen gün artacağı ve mezunların daha özellikli olmalarının kaçınılmaz bir gereklilik haline geleceği akıldan çıkarılmamalıdır. Disiplinli, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve öğrendiğini uygulayabilen bireylerin çok başarılı olabileceği bir dönem yaşanmaktadır. Yükseköğretim kurumları maalesef bu niteliklere sahip çok fazla mezun yetiştirememektedir. Türkiye’de üniversite mezunu düzeyinde nicelik sorunu yoktur, ancak ciddi bir nitelik sorunu vardır. Milyon düzeyinin çok üzerinde üniversite mezununun işsiz olduğu gerçeği, herkesin ve her kesimin sorunudur. Bu gerçeği görmemek kabul edilemez. O halde, mutlaka nitelikli mezunların sayısını artırmak gerekmektedir. Sanayinin bu türden eleman gereksinimi, işsiz milyonların iş gereksinimi birbiri ile çelişen gerçeklerdir. Bu bakımdan özellikle meslek yüksekokullarında öğrenim görmek isteyen gençlerin her bakımdan çok çalışmaları ve yeteneklerini artırmaları gerekir. Zira, iki yıllık öğrenim süresi çok kısa ve zaman çok değerlidir. Unutulmamalıdır ki, asla geri getirilemeyen ve avantaja dönüştürülmesi gereken tek süreç, zamandır. Aksi halde, altı doldurulmamış boş diplomaların, duvarları süslemekten öte hiç kimseye bir faydası dokunmayacaktır. Bu kaçınılmaz gerçeğin özellikle öğrenciler farkına varmalıdır.

Yüksekokulumuza okumaya gelen sevgili gençler, teknolojik araçlara bağımlı olan değil, O araçları yaşamın ve mesleğin avantajları haline getirmenin çabası içerisinde olunuz. Dürüst, ülkenin sorunlarına duyarlı, saygı ve sevgi dolu olmak, sizin için bir yükümlülük ve vazgeçilmez bir görevdir. Milli, manevi değerlere saygılı, ülkesini seven bireyler olmaktan asla vazgeçmeyiniz. Özgüveni yüksek ve iletişimli olmaktan korkmayınız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize öğrenim hayatınızda ve sonrasında iş yaşamınızda başarılar diler, sevgiler sunarım.

Doç.Dr. Ahmet KAYA.
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Müdürü.